Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
ДИЈАБЕТСКА РЕТИНОПАТИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

07/10/2017   12:00 - 14:00

18

Пријави се Детали
ДИЈАБЕТСКА РЕТИНОПАТИЈА Кочани, Кочани, Општа болница Кочани, мала сала

13/10/2017   13:30 - 14:30

29

Пријави се Детали
ДИЈАБЕТСКА РЕТИНОПАТИЈА Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

13/10/2017   14:00 - 16:00

28

Пријави се Детали
ДИЈАБЕТСКА РЕТИНОПАТИЈА Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурат

14/10/2017   13:00 - 15:00

19

Пријави се Детали
ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурат

14/10/2017   15:00 - 17:00

20

Пријави се Детали
ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА Кочани, Кочани, Општа болница Кочани, мала сала

20/10/2017   13:30 - 14:30

30

Пријави се Детали
БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ Кочани, Кочани, Општа болница Кочани, мала сала

27/10/2017   13:30 - 14:30

30

Пријави се Детали
АНЕМИИ КАЈ ДЕЦА Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

27/10/2017   14:00 - 16:00

26

Пријави се Детали
АНЕМИИ КАЈ ДЕЦА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

28/10/2017   10:00 - 12:00

27

Пријави се Детали
ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

28/10/2017   12:00 - 14:00

27

Пријави се Детали