Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
РЕАНИМАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

12/12/2015   13:00 - 16:00

26

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

19/12/2015   10:00 - 13:00

25

Пријави се Детали
РЕАНИМАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

19/12/2015   13:00 - 16:00

27

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

26/12/2015   10:00 - 13:00

28

Пријави се Детали
РЕАНИМАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

26/12/2015   13:00 - 16:00

24

Пријави се Детали