Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Битола, Битола, Црвен Крст Битола

27/09/2014   10:00 - 12:00

7

Пријави се Детали
ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДЕТСКА ПОПУЛАЦИЈА Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

27/09/2014   09:00 - 12:00

19

Пријави се Детали
ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДЕТСКА ПОПУЛАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз

27/09/2014   14:00 - 18:00

0

Детали
ГЕРБ, улкуси на желудникот, улкуси на желудник и дуоденум и ЦА на гастер и дуоденум Центар, Центар, Даре Џамбаз

04/10/2014   10:00 - 14:00

0

Детали
ГЕРБ, улкуси на желудникот, улкуси на желудник и дуоденум и ЦА на гастер и дуоденум Центар, Центар, Даре Џамбаз

04/10/2014   14:00 - 18:00

0

Детали
МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ Битола, Битола, Црвен Крст Битола

18/10/2014   10:00 - 12:00

0

Детали
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

18/10/2014   10:00 - 14:00

0

Детали
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

18/10/2014   14:00 - 18:00

0

Детали
ЕКГ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз

25/10/2014   10:00 - 14:00

0

Детали
ЕКГ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз

25/10/2014   14:00 - 18:00

0

Детали