Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
ГОЈАЗНОСТ И ДЕФОРМИТЕТИ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

15/10/2016   10:00 - 13:00

27

Пријави се Детали
КАРЦИНОМ НА ДОЈКА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

15/10/2016   13:00 - 16:00

23

Пријави се Детали
ЗАВИСНОСТ ОД ЛЕКОВИ Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

21/10/2016   14:00 - 16:00

23

Пријави се Детали
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурат

22/10/2016   14:15 - 16:00

22

Пријави се Детали
ГОЈАЗНОСТ И ДЕФОРМИТЕТИ Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурат

22/10/2016   13:00 - 15:00

22

Пријави се Детали
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

28/10/2016   14:00 - 16:00

25

Пријави се Детали
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ Кочани, Кочани, Општа болница Кочани - мала сала

29/10/2016   11:00 - 13:00

29

Пријави се Детали
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

29/10/2016   10:00 - 13:00

28

Пријави се Детали
ЗАВИСНОСТ ОД ЛЕКОВИ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

29/10/2016   13:00 - 16:00

27

Пријави се Детали
ГОЈАЗНОСТ И ДЕФОРМИТЕТИ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

05/11/2016   10:00 - 13:00

28

Пријави се Детали