Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
БЕНИГНА ПРОСТАТИЧНА ХИПЕРПЛАЗИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

09/05/2015   10:00 - 13:00

0

Детали
БЕНИГНА ПРОСТАТИЧНА ХИПЕРПЛАЗИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

09/05/2015   13:00 - 16:00

17

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Тетово, Тетово, Собрание на Општина Тетово

15/05/2015   14:00 - 16:00

0

Детали
РАСТ И РАЗВОЈ КАЈ ДОЕНЧЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

16/05/2015   10:00 - 13:00

0

Детали
РАСТ И РАЗВОЈ КАЈ ДОЕНЧЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

16/05/2015   13:00 - 16:00

19

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Велес, Велес, Библиотека Бели Мугри - Велес

22/05/2015   13:00 - 15:00

26

Пријави се Детали
РАСТ И РАЗВОЈ КАЈ ДОЕНЧЕ Тетово, Тетово, Собрание на Општина Тетово

29/05/2015   14:00 - 16:00

0

Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Делчево, Делчево, ЈЗУ Гоце Делчев - Делчево

29/05/2015   17:00 - 19:00

0

Детали
РАСТ И РАЗВОЈ КАЈ ДОЕНЧЕ Струмица, Струмица, КМЕ Центар - Струмица

05/06/2015   13:30 - 15:00

0

Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурат

06/06/2015   14:30 - 16:30

16

Пријави се Детали