Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
КАРЦИНОМ НА ДОЈКА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

17/12/2016   13:00 - 16:00

27

Пријави се Детали
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

24/12/2016   10:00 - 13:00

26

Пријави се Детали
ЗАВИСНОСТ ОД ЛЕКОВИ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

24/12/2016   13:00 - 16:00

27

Пријави се Детали