Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ Битола, Битола, Црвен Крст, Битола

27/05/2017   11:00 - 12:00

0

Детали
АНЕМИИ КАЈ ДЕЦА Штип, Штип, Здравствен Дом Штип

27/05/2017   10:00 - 11:00

22

Пријави се Детали
ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА Штип, Штип, Здравствен Дом Штип

01/06/2017   15:00 - 16:00

21

Пријави се Детали
БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

03/06/2017   10:00 - 12:00

16

Пријави се Детали
ДИЈАБЕТСКА РЕТИНОПАТИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

03/06/2017   12:00 - 14:00

17

Пријави се Детали
ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА Битола, Битола, Црвен Крст, Битола

10/06/2017   10:00 - 11:00

29

Пријави се Детали
БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ Битола, Битола, Црвен Крст, Битола

10/06/2017   11:00 - 12:00

27

Пријави се Детали
АНЕМИИ КАЈ ДЕЦА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

17/06/2017   10:00 - 12:00

21

Пријави се Детали
ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

17/06/2017   12:00 - 14:00

22

Пријави се Детали
БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

16/09/2017   10:00 - 12:00

25

Пријави се Детали