Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
ЗАВИСНОСТ ОД ЛЕКОВИ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

26/11/2016   13:00 - 16:00

28

Пријави се Детали
ЗАВИСНОСТ ОД ЛЕКОВИ Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

02/12/2016   14:00 - 16:00

27

Пријави се Детали
ГОЈАЗНОСТ И ДЕФОРМИТЕТИ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

03/12/2016   10:00 - 13:00

30

Пријави се Детали
КАРЦИНОМ НА ДОЈКА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

03/12/2016   13:00 - 16:00

30

Пријави се Детали
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

10/12/2016   10:00 - 13:00

27

Пријави се Детали
ЗАВИСНОСТ ОД ЛЕКОВИ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

10/12/2016   13:00 - 16:00

30

Пријави се Детали
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

16/12/2016   14:00 - 16:00

26

Пријави се Детали
ГОЈАЗНОСТ И ДЕФОРМИТЕТИ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

17/12/2016   10:00 - 13:00

27

Пријави се Детали
КАРЦИНОМ НА ДОЈКА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

17/12/2016   13:00 - 16:00

27

Пријави се Детали
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

24/12/2016   10:00 - 13:00

26

Пријави се Детали