Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
РЕАНИМАЦИЈА Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурат

31/10/2015   14:30 - 16:30

23

Пријави се Детали
РАСТ И РАЗВОЈ КАЈ ДОЕНЧЕ Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурат

31/10/2015   13:00 - 14:30

25

Пријави се Детали
РЕАНИМАЦИЈА Тетово, Тетово, Собрание на Општина Тетово

06/11/2015   14:00 - 16:00

28

Пријави се Детали
БЕНИГНА ПРОСТАТИЧНА ХИПЕРПЛАЗИЈА Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурат

07/11/2015   13:00 - 14:30

23

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурат

07/11/2015   14:30 - 16:30

25

Пријави се Детали
БЕНИГНА ПРОСТАТИЧНА ХИПЕРПЛАЗИЈА Тетово, Тетово, Собрание на Општина Тетово

27/11/2015   14:00 - 16:00

25

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Тетово, Тетово, Собрание на Општина Тетово

04/12/2015   14:00 - 16:00

24

Пријави се Детали
РАСТ И РАЗВОЈ КАЈ ДОЕНЧЕ Тетово, Тетово, Собрание на Општина Тетово

11/12/2015   14:00 - 16:00

23

Пријави се Детали