Назад на листата
Работилница

ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ

Центар, Центар, Даре Џамбаз

11/14/2020 12:00 - 14:00

16

Пријавени доктори
Име Презиме
1 АНЕТА ЃОРЃИЕВА
2 СНЕЖАНА КОТЕВСКА
3 СТАНИСЛАВА МАНАСИЈЕВИЌ
4 ЏЕМАЛИ ФЕЈЗУЛАИ
5 САФЕТ ДЕМИРИ
6 МАРИЈА ГАСИС КАРАЏА
7 АБДУЉХАМИТ КАСАМИ
8 СВЕТЛАНА ЗАРКОВА-КМЕТОВСКА
9 Моника Стојановска
10 besarta demiri
11 ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА
12 Севдали Незири
13 Стефан Миленковски
14 Христијан Димитровски