Пријавување
Доколку вашиот факсимил не се наоѓа во оваа листа може да се регистрираре овде.
Доколку немате факсимил можете да се регистрирате овде.


Работилница

ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ

Центар, Центар, Даре Џамбаз

11/14/2020 12:00 - 14:00

16

Пријавени доктори
Име Презиме
1 АНЕТА ЃОРЃИЕВА
2 СНЕЖАНА КОТЕВСКА
3 СТАНИСЛАВА МАНАСИЈЕВИЌ
4 ЏЕМАЛИ ФЕЈЗУЛАИ
5 САФЕТ ДЕМИРИ
6 МАРИЈА ГАСИС КАРАЏА
7 АБДУЉХАМИТ КАСАМИ
8 СВЕТЛАНА ЗАРКОВА-КМЕТОВСКА
9 Моника Стојановска
10 besarta demiri
11 ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА
12 Севдали Незири
13 Стефан Миленковски
14 Христијан Димитровски