Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Штип, Штип, Здравствен Дом Штип

17/09/2020   14:30 - 15:30

19

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

19/09/2020   10:00 - 12:00

26

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз

19/09/2020   12:00 - 14:00

26

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Штип, Штип, Здравствен Дом Штип

24/09/2020   14:30 - 15:30

19

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

17/10/2020   10:00 - 12:00

26

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз

17/10/2020   12:00 - 14:00

26

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Кочани, Кочани, Пицерија Капри

17/10/2020   11:00 - 12:30

16

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Кочани, Кочани, Пицерија Капри

30/10/2020   11:00 - 12:30

18

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

14/11/2020   10:00 - 12:00

28

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз

14/11/2020   12:00 - 14:00

28

Пријави се Детали