Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Охрид, Охрид, Црвен Крст - Охрид

07/05/2015   13:30 - 14:30

1

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Охрид, Охрид, Црвен Крст - Охрид

07/05/2015   14:45 - 15:45

12

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Велес, Велес, Библиотека Бели Мугри - Велес

08/05/2015   13:00 - 15:00

10

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Штип, Штип, Здравствен Дом Штип петти кат

09/05/2015   10:00 - 12:00

0

Детали
БЕНИГНА ПРОСТАТИЧНА ХИПЕРПЛАЗИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

09/05/2015   10:00 - 13:00

0

Детали
БЕНИГНА ПРОСТАТИЧНА ХИПЕРПЛАЗИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

09/05/2015   13:00 - 16:00

0

Детали
РЕАНИМАЦИЈА Прилеп, Прилеп, Здравствен Дом Прилеп

09/05/2015   10:00 - 12:00

4

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Тетово, Тетово, Собрание на Општина Тетово

15/05/2015   14:00 - 16:00

0

Детали
РАСТ И РАЗВОЈ КАЈ ДОЕНЧЕ Гевгелија, Дојран, Хотел Алкалоид - Дојран

15/05/2015   17:00 - 19:00

9

Пријави се Детали
РАСТ И РАЗВОЈ КАЈ ДОЕНЧЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

16/05/2015   13:00 - 16:00

0

Детали