Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

28/11/2015   10:00 - 13:00

0

Детали
РЕАНИМАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

28/11/2015   13:00 - 16:00

0

Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Тетово, Тетово, Собрание на Општина Тетово

04/12/2015   14:00 - 16:00

5

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

05/12/2015   10:00 - 13:00

0

Детали
РЕАНИМАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

05/12/2015   13:00 - 16:00

0

Детали
РАСТ И РАЗВОЈ КАЈ ДОЕНЧЕ Тетово, Тетово, Собрание на Општина Тетово

11/12/2015   14:00 - 16:00

1

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

12/12/2015   10:00 - 13:00

0

Детали
РЕАНИМАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

12/12/2015   13:00 - 16:00

0

Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

19/12/2015   10:00 - 13:00

0

Детали
РЕАНИМАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

19/12/2015   13:00 - 16:00

1

Пријави се Детали