Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Битола, Битола, Црвен Крст Битола

20/09/2014   10:00 - 12:00

0

Детали
ГЕРБ, улкуси на желудникот, улкуси на желудник и дуоденум и ЦА на гастер и дуоденум и Ментално здравје Центар, Центар, Даре Џамбаз

20/09/2014   10:00 - 14:00

0

Детали
ГЕРБ, улкуси на желудникот, улкуси на желудник и дуоденум и ЦА на гастер и дуоденум и Ментално здравје Центар, Центар, Даре Џамбаз

20/09/2014   14:00 - 18:00

0

Детали
МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурад Гостивар

20/09/2014   13:00 - 15:00

1

Пријави се Детали
ЕКГ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурад Гостивар

20/09/2014   15:00 - 17:00

4

Пријави се Детали
МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ Прилеп, Прилеп, КМЕ Центар Здравствен Дом Прилеп

20/09/2014   10:00 - 14:00

0

Детали
ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДЕТСКА ПОПУЛАЦИЈА Гевгелија, Гевгелија, Ресторан Боко

20/09/2014   10:00 - 12:00

4

Пријави се Детали
МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ Штип, Штип, Здравствен Дом Штип петти кат

20/09/2014   10:00 - 12:00

9

Пријави се Детали
МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ Прилеп, Прилеп, КМЕ Центар Здравствен Дом Прилеп

27/09/2014   10:00 - 14:00

0

Детали
МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ Штип, Штип, Здравствен Дом Штип петти кат

27/09/2014   10:00 - 12:00

6

Пријави се Детали