Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
ГОЈАЗНОСТ И ДЕФОРМИТЕТИ Прилеп, Прилеп, Здравствен дом Прилеп

01/10/2016   10:00 - 11:30

0

Детали
КАРЦИНОМ НА ДОЈКА Кочани, Кочани, Општа болница Кочани - мала сала

08/10/2016   11:00 - 13:00

24

Пријави се Детали
ГОЈАЗНОСТ И ДЕФОРМИТЕТИ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

08/10/2016   10:00 - 12:00

11

Пријави се Детали
КАРЦИНОМ НА ДОЈКА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

08/10/2016   12:00 - 14:00

4

Пријави се Детали
КАРЦИНОМ НА ДОЈКА Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурат

15/10/2016   13:00 - 15:00

17

Пријави се Детали
ЗАВИСНОСТ ОД ЛЕКОВИ Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурат

15/10/2016   14:15 - 16:00

15

Пријави се Детали
ГОЈАЗНОСТ И ДЕФОРМИТЕТИ Кочани, Кочани, Општа болница Кочани - мала сала

15/10/2016   11:00 - 13:00

26

Пријави се Детали
ЗАВИСНОСТ ОД ЛЕКОВИ Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

21/10/2016   14:00 - 16:00

17

Пријави се Детали
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурат

22/10/2016   14:15 - 16:00

18

Пријави се Детали
ГОЈАЗНОСТ И ДЕФОРМИТЕТИ Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурат

22/10/2016   13:00 - 15:00

17

Пријави се Детали