Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

17/10/2020   10:00 - 12:00

18

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз

17/10/2020   12:00 - 14:00

18

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Кочани, Кочани, Пицерија Капри

17/10/2020   11:00 - 12:30

15

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Гостивар, Гостивар, Ресторан Гранд (Поранешен Цвет)

17/10/2020   13:00 - 14:30

9

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Гостивар, Гостивар, Ресторан Гранд (Поранешен Цвет)

17/10/2020   14:30 - 16:00

9

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Кочани, Кочани, Пицерија Капри

30/10/2020   11:00 - 12:30

15

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

14/11/2020   10:00 - 12:00

23

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз

14/11/2020   12:00 - 14:00

23

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

12/12/2020   10:00 - 12:00

27

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз

12/12/2020   12:00 - 14:00

28

Пријави се Детали