Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДЕТСКА ПОПУЛАЦИЈА Велес, Велес, Градска библиотека

26/04/2014   09:00 - 12:00

0

Детали
ЕКГ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА Штип, Штип, Здравствен Дом Штип петти кат

26/04/2014   10:00 - 12:00

5

Пријави се Детали
ЕКГ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

26/04/2014   09:00 - 12:00

0

Детали
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

26/04/2014   10:00 - 14:00

0

Детали
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

26/04/2014   14:00 - 18:00

0

Детали
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Кочани, Кочани, Општа болница Кочани трет спрат

26/04/2014   10:00 - 12:00

0

Детали
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Струмица, Струмица, КМЕ Центар Струмица

26/04/2014   09:30 - 12:30

0

Детали
ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДЕТСКА ПОПУЛАЦИЈА Прилеп, Прилеп, КМЕ Центар Здравствен Дом Прилеп

03/05/2014   10:00 - 14:00

7

Пријави се Детали
ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДЕТСКА ПОПУЛАЦИЈА Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурад Гостивар

10/05/2014   13:00 - 15:00

7

Пријави се Детали
ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДЕТСКА ПОПУЛАЦИЈА Прилеп, Прилеп, КМЕ Центар Здравствен Дом Прилеп

10/05/2014   10:00 - 14:00

2

Пријави се Детали