Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ Центар, Центар, Даре Џамбаз

14/09/2019   10:00 - 11:00

9

Пријави се Детали
БУРНОУТ СИНДРОМ Центар, Центар, Даре Џамбаз

14/09/2019   11:00 - 12:00

9

Пријави се Детали
ВИЛСОНОВА БОЛЕСТ Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово - мала сала

20/09/2019   14:00 - 15:00

14

Пријави се Детали
БУРНОУТ СИНДРОМ Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово - мала сала

20/09/2019   15:00 - 16:00

14

Пријави се Детали
ВИЛСОНОВА БОЛЕСТ Центар, Центар, Даре Џамбаз

28/09/2019   10:00 - 11:00

13

Пријави се Детали
ИМУНИЗАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз

28/09/2019   11:00 - 12:00

13

Пријави се Детали
АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ Кочани, Кочани, ЈЗУ Општа болница - Библиотека 3 спрат

04/10/2019   13:30 - 14:30

26

Пријави се Детали
АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ Центар, Центар, Даре Џамбаз

05/10/2019   10:00 - 11:00

22

Пријави се Детали
БУРНОУТ СИНДРОМ Центар, Центар, Даре Џамбаз

05/10/2019   11:00 - 12:00

25

Пријави се Детали
БУРНОУТ СИНДРОМ Кочани, Кочани, ЈЗУ Општа болница - Библиотека 3 спрат

18/10/2019   13:30 - 14:30

27

Пријави се Детали