Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
ВИЛСОНОВА БОЛЕСТ Делчево, Делчево, ЈЗУ Гоце Делчев, Делчево

18/04/2019   17:00 - 18:30

7

Пријави се Детали
ИМУНИЗАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА Делчево, Делчево, ЈЗУ Гоце Делчев, Делчево

18/04/2019   18:30 - 20:00

5

Пријави се Детали
БУРНОУТ СИНДРОМ Штип, Штип, Здравствен Дом Штип

18/04/2019   14:30 - 16:00

11

Пријави се Детали
ИМУНИЗАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА Струмица, Струмица, КМЕ Центар Струмица

18/04/2019   13:30 - 15:00

6

Пријави се Детали
ВИЛСОНОВА БОЛЕСТ Центар, Центар, Даре Џамбаз

20/04/2019   10:00 - 11:00

15

Пријави се Детали
ИМУНИЗАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз

20/04/2019   11:00 - 12:00

18

Пријави се Детали
БУРНОУТ СИНДРОМ Кочани, Кочани, ЈЗУ Општа болница - Библиотека 3 спрат

20/04/2019   11:00 - 12:00

24

Пријави се Детали
ВИЛСОНОВА БОЛЕСТ Гостивар, Гостивар, Општа Болница Ферид Мурат

20/04/2019   13:00 - 14:30

7

Пријави се Детали
ИМУНИЗАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА Гостивар, Гостивар, Општа Болница Ферид Мурат

20/04/2019   14:30 - 16:00

7

Пријави се Детали
ВИЛСОНОВА БОЛЕСТ Кавадарци, Кавадарци, Црвен Крст - Кавадарци

22/04/2019   13:30 - 14:30

14

Пријави се Детали