Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДЕТСКА ПОПУЛАЦИЈА Кавадарци, Кавадарци, Црвен Крст Кавадарци

09/09/2014   13:30 - 15:30

21

Пријави се Детали
ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДЕТСКА ПОПУЛАЦИЈА Кавадарци, Кавадарци, Црвен Крст Кавадарци

12/09/2014   13:30 - 15:30

26

Пријави се Детали
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Битола, Битола, Црвен Крст Битола

13/09/2014   10:00 - 12:00

0

Детали
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

13/09/2014   09:00 - 12:00

0

Детали
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

13/09/2014   10:00 - 14:00

0

Детали
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

13/09/2014   14:00 - 18:00

0

Детали
ЕКГ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА Струмица, Струмица, КМЕ Центар Струмица

13/09/2014   09:30 - 12:30

12

Пријави се Детали
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурад Гостивар

13/09/2014   13:00 - 15:00

15

Пријави се Детали
ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДЕТСКА ПОПУЛАЦИЈА Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурад Гостивар

13/09/2014   15:00 - 17:00

9

Пријави се Детали
ГЕРБ, улкуси на желудникот, улкуси на желудник и дуоденум и ЦА на гастер и дуоденум Струмица, Струмица, КМЕ Центар Струмица

13/09/2014   11:30 - 14:00

9

Пријави се Детали