Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
АСТМА И ХОББ Кочани, Кочани, Хотел City Inn

13/10/2023   15:00 - 16:00

27

Пријави се Детали
АСТМА И ХОББ Центар, Скопје, Даре Џамбаз

14/10/2023   10:00 - 12:00

23

Пријави се Детали
АЛЦХАЈМЕР Центар, Скопје, Даре Џамбаз

14/10/2023   12:00 - 14:00

27

Пријави се Детали
АСТМА И ХОББ Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

20/10/2023   14:00 - 15:00

0

Детали
АЛЦХАЈМЕР Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

20/10/2023   15:00 - 16:00

0

Детали
АСТМА И ХОББ Центар, Скопје, Даре Џамбаз

18/11/2023   10:00 - 12:00

29

Пријави се Детали
АЛЦХАЈМЕР Центар, Скопје, Даре Џамбаз

18/11/2023   12:00 - 14:00

28

Пријави се Детали
АСТМА И ХОББ Центар, Скопје, Даре Џамбаз

16/12/2023   10:00 - 12:00

28

Пријави се Детали
АЛЦХАЈМЕР Центар, Скопје, Даре Џамбаз

16/12/2023   12:00 - 14:00

29

Пријави се Детали