Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ Битола, Битола, Црвен Крст Битола

01/11/2014   10:00 - 12:00

0

Детали
ЕКГ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

01/11/2014   09:00 - 12:00

0

Детали
ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДЕТСКА ПОПУЛАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз

01/11/2014   10:00 - 14:00

0

Детали
ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДЕТСКА ПОПУЛАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз

01/11/2014   14:00 - 18:00

0

Детали
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Струмица, Струмица, КМЕ Центар Струмица

01/11/2014   09:30 - 12:30

21

Пријави се Детали
ЕКГ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз

08/11/2014   10:00 - 14:00

0

Детали
ЕКГ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз

08/11/2014   14:00 - 18:00

0

Детали
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

15/11/2014   10:00 - 14:00

0

Детали
ТИРЕОИДНИ ДИСФУНКЦИИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

15/11/2014   14:00 - 18:00

0

Детали
ГЕРБ, улкуси на желудникот, улкуси на желудник и дуоденум и ЦА на гастер и дуоденум Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

22/11/2014   09:00 - 12:00

0

Детали