Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
Ургентни состојби во ПЗЗ Гостивар, Гостивар, Мотел Игнација

11/05/2024   13:00 - 15:00

20

Пријави се Детали
Аутизам Гостивар, Гостивар, Мотел Игнација

11/05/2024   15:00 - 17:00

20

Пријави се Детали
Ургентни состојби во ПЗЗ Центар, Скопје, Даре Џамбаз

18/05/2024   10:00 - 12:00

15

Пријави се Детали
Аутизам Центар, Скопје, Даре Џамбаз

18/05/2024   12:00 - 14:00

17

Пријави се Детали
Ургентни состојби во ПЗЗ Гостивар, Гостивар, Мотел Игнација

18/05/2024   13:00 - 15:00

25

Пријави се Детали
Аутизам Гостивар, Гостивар, Мотел Игнација

18/05/2024   15:00 - 17:00

25

Пријави се Детали
Ургентни состојби во ПЗЗ Центар, Скопје, Даре Џамбаз

15/06/2024   10:00 - 12:00

30

Пријави се Детали
Аутизам Центар, Скопје, Даре Џамбаз

15/06/2024   12:00 - 14:00

30

Пријави се Детали
Ургентни состојби во ПЗЗ Центар, Скопје, Даре Џамбаз

21/09/2024   10:00 - 12:00

29

Пријави се Детали
Аутизам Центар, Скопје, Даре Џамбаз

21/09/2024   12:00 - 14:00

29

Пријави се Детали