Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

05/09/2015   10:00 - 13:00

0

Детали
РЕАНИМАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

05/09/2015   13:00 - 16:00

0

Детали
РЕАНИМАЦИЈА Битола, Битола, Црвен Крст Битола

12/09/2015   10:00 - 12:00

0

Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Прилеп, Прилеп, Здравствен Дом Прилеп

12/09/2015   10:00 - 12:00

4

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

12/09/2015   10:00 - 13:00

0

Детали
РЕАНИМАЦИЈА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

12/09/2015   13:00 - 16:00

0

Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Прилеп, Прилеп, Здравствен Дом Прилеп

16/09/2015   14:30 - 16:30

0

Детали
РЕАНИМАЦИЈА Тетово, Тетово, Собрание на Општина Тетово

18/09/2015   14:00 - 16:00

0

Детали
РЕАНИМАЦИЈА Битола, Битола, Црвен Крст Битола

19/09/2015   10:00 - 12:00

0

Детали
РАСТ И РАЗВОЈ КАЈ ДОЕНЧЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

19/09/2015   10:00 - 13:00

2

Пријави се Детали