Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
ГОЈАЗНОСТ И ДЕФОРМИТЕТИ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

03/09/2016   10:00 - 13:00

22

Пријави се Детали
КАРЦИНОМ НА ДОЈКА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

03/09/2016   13:00 - 16:00

22

Пријави се Детали
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

10/09/2016   10:00 - 13:00

25

Пријави се Детали
ЗАВИСНОСТ ОД ЛЕКОВИ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

10/09/2016   13:00 - 16:00

18

Пријави се Детали
КАРЦИНОМ НА ДОЈКА Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

16/09/2016   14:00 - 16:00

17

Пријави се Детали
КАРЦИНОМ НА ДОЈКА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

17/09/2016   10:00 - 01:00

0

Детали
ГОЈАЗНОСТ И ДЕФОРМИТЕТИ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

17/09/2016   10:00 - 13:00

26

Пријави се Детали
КАРЦИНОМ НА ДОЈКА Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

17/09/2016   13:00 - 16:00

24

Пријави се Детали
ГОЈАЗНОСТ И ДЕФОРМИТЕТИ Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

23/09/2016   14:00 - 16:00

22

Пријави се Детали
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ Центар, Центар, Даре Џамбаз - Скопје

24/09/2016   10:00 - 13:00

27

Пријави се Детали