Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Штип, Штип, Здравствен Дом Штип

09/04/2020   14:30 - 15:30

20

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

11/04/2020   10:00 - 12:00

18

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз

11/04/2020   12:00 - 14:00

20

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

08/05/2020   14:00 - 15:00

23

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

08/05/2020   15:00 - 16:00

23

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

16/05/2020   10:00 - 12:00

28

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз

16/05/2020   12:00 - 14:00

29

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

13/06/2020   10:00 - 12:00

29

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз

13/06/2020   12:00 - 14:00

29

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Штип, Штип, Здравствен Дом Штип

17/09/2020   14:30 - 15:30

24

Пријави се Детали