Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
БЕНИГНА ПРОСТАТИЧНА ХИПЕРПЛАЗИЈА Охрид, Охрид, Црвен Крст Охрид

06/02/2015   13:30 - 15:00

11

Пријави се Детали
БЕНИГНА ПРОСТАТИЧНА ХИПЕРПЛАЗИЈА Охрид, Охрид, Црвен Крст Охрид

06/02/2015   15:00 - 16:30

10

Пријави се Детали
РАСТ И РАЗВОЈ КАЈ ДОЕНЧЕ Велес, Велес, Библиотека Бели Мугри - Велес

06/02/2015   13:00 - 15:00

16

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Кавадарци, Кавадарци, Црвен Крст - Кавадарци

06/02/2015   13:30 - 15:30

9

Пријави се Детали
РАСТ И РАЗВОЈ КАЈ ДОЕНЧЕ Битола, Битола, Црвен Крст Битола

14/02/2015   10:00 - 12:00

0

Детали
РЕАНИМАЦИЈА Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурат

14/02/2015   14:30 - 16:30

7

Пријави се Детали
РАСТ И РАЗВОЈ КАЈ ДОЕНЧЕ Гостивар, Гостивар, Општа болница Ферид Мурат

14/02/2015   13:00 - 14:30

11

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Кавадарци, Кавадарци, Црвен Крст - Кавадарци

16/02/2015   13:30 - 15:30

19

Пријави се Детали
РАСТ И РАЗВОЈ КАЈ ДОЕНЧЕ Велес, Велес, Библиотека Бели Мугри - Велес

20/02/2015   13:00 - 15:00

7

Пријави се Детали
УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ПЗЗ Кавадарци, Кавадарци, Црвен Крст - Кавадарци

20/02/2015   13:30 - 15:30

15

Пријави се Детали