Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Кочани, Кочани, Пицерија Капри

30/10/2020   11:00 - 12:30

4

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Тетово, Тетово, Собрание на Општина Тетово - Голема сала

30/10/2020   14:00 - 15:00

0

Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Тетово, Тетово, Собрание на Општина Тетово - Голема сала

30/10/2020   15:00 - 16:00

0

Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

14/11/2020   10:00 - 12:00

16

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз

14/11/2020   12:00 - 14:00

16

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

12/12/2020   10:00 - 12:00

19

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз

12/12/2020   12:00 - 14:00

20

Пријави се Детали