Назад на листата
Работилница

ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ

Центар, Центар, Даре Џамбаз

9/19/2020 10:00 - 12:00

24

Пријавени доктори
Име Презиме
1 ГОРДАНА ПЕТРОВСКА
2 МАЈА АЛЕКСОВА
3 СНЕЖАНА ВАРЏИСКА
4 Шејда Амет
5 ЛИДИЈА РЕД И
6 Марта Димировска Стефановска