Назад на листата
Работилница

ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ

Центар, Центар, Даре Џамбаз

10/17/2020 10:00 - 12:00

9

Пријавени доктори
Име Презиме
1 БИЉАНА НЕДАНОВА
2 СНЕЖАНА КОТЕВСКА
3 Ne[evska Vesna
4 ЕЛИЗАБЕТА МАНЕВСКА БАЕВСКА
5 САФЕТ ДЕМИРИ
6 Сузана Гиразова
7 ДИЈАНА ТАПЧАНОВСКА
8 ФАНИЦА МАНОВА-НАУМЧЕСКА
9 ЃУРЃИЦА ЈОВАНОВА ПИШТОЛОВА
10 СИЛВАНА НИКОЛОВСКА
11 ЖИВКО РИСТОВСКИ
12 АФРОДИТА МАРТИНОВСКА РИСТОВСКА
13 АЛЕКСАНДАР ГЕОЕРГИЕВСКИ
14 Vesna Atanasovska
15 Маја Ристовска
16 Плумб Ќерими
17 besarta demiri
18 Robert Timov
19 ЛИДИЈА РЕД И
20 Сабир Сулејман
21 Мимоза Аслани