Назад на листата
Работилница

ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ

Центар, Центар, Даре Џамбаз

10/17/2020 10:00 - 12:00

26

Пријавени доктори
Име Презиме
1 БИЉАНА НЕДАНОВА
2 Сузана Гиразова
3 ДИЈАНА ТАПЧАНОВСКА
4 СИЛВАНА НИКОЛОВСКА