Назад на листата
Работилница

ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ

Центар, Центар, Даре Џамбаз

10/17/2020 12:00 - 14:00

8

Пријавени доктори
Име Презиме
1 БИЉАНА НЕДАНОВА
2 СНЕЖАНА КОТЕВСКА
3 Ne[evska Vesna
4 ЕЛИЗАБЕТА МАНЕВСКА БАЕВСКА
5 САФЕТ ДЕМИРИ
6 ЛИЛА МИТИЌ
7 Сузана Гиразова
8 ГОРАН АВРАМОВСКИ
9 ДИЈАНА ТАПЧАНОВСКА
10 ФАНИЦА МАНОВА-НАУМЧЕСКА
11 ЃУРЃИЦА ЈОВАНОВА ПИШТОЛОВА
12 СИЛВАНА НИКОЛОВСКА
13 ЖИВКО РИСТОВСКИ
14 АФРОДИТА МАРТИНОВСКА РИСТОВСКА
15 Vesna Atanasovska
16 Маја Ристовска
17 Плумб Ќерими
18 besarta demiri
19 Robert Timov
20 ЛИДИЈА РЕД И
21 Сабир Сулејман
22 Мимоза Аслани