Назад на листата
Работилница

ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ

Центар, Центар, Даре Џамбаз

11/14/2020 10:00 - 12:00

16

Пријавени доктори
Име Презиме
1 АНЕТА ЃОРЃИЕВА
2 СНЕЖАНА КОТЕВСКА
3 Ne[evska Vesna
4 НУРИЈЕ ФЕЈЗУЛАИ
5 САФЕТ ДЕМИРИ
6 МАРИЈА ГАСИС КАРАЏА
7 АБДУЉХАМИТ КАСАМИ
8 СВЕТЛАНА ЗАРКОВА-КМЕТОВСКА
9 Моника Стојановска
10 besarta demiri
11 ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА
12 Севдали Незири
13 Стефан Миленковски
14 Христијан Димитровски