Назад на листата
Работилница

ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ

Центар, Центар, Даре Џамбаз

11/14/2020 10:00 - 12:00

28

Пријавени доктори
Име Презиме
1 СВЕТЛАНА ЗАРКОВА-КМЕТОВСКА
2 ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА