Назад на листата
Работилница

ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ

Кочани, Кочани, Пицерија Капри

10/17/2020 11:00 - 12:30

16

Пријавени доктори
Име Презиме
1 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА
2 ВЕСНА РИСТОВА
3 ЛИЛЈАНА КОЦЕВА-ИЛИЈЕВА
4 МИЛКА СУЏУКОВИЌ
5 ВАНЧЕ КОЦЕВ
6 Марија Прокопенко Тренески
7 ГУГА ЃОРЃИЕВСКА
8 ОРХИДЕЈА ЧАРШАВСКА
9 МАРИЈКА АНДОНОВСКА