Назад на листата
Работилница

ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ

Кочани, Кочани, Пицерија Капри

10/30/2020 11:00 - 12:30

18

Пријавени доктори
Име Презиме
1 ВЕСНА РИСТОВА
2 ЛИЛЈАНА КОЦЕВА-ИЛИЈЕВА
3 МИЛКА СУЏУКОВИЌ
4 ВАНЧЕ КОЦЕВ
5 Марија Прокопенко Тренески
6 ГУГА ЃОРЃИЕВСКА
7 ОРХИДЕЈА ЧАРШАВСКА