Назад на листата
Работилница

ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ

Штип, Штип, Здравствен Дом Штип

9/24/2020 14:30 - 15:30

19

Пријавени доктори
Име Презиме
1 МАГДАЛЕНА МИЛЕВА
2 ДРАГИЦА САЗДОВА
3 ЕМИЛИЈА ФЕНЕВА
4 ВЕРИЦА ПОПОСКА
5 САШО ТОПАЛОВСКИ
6 Борислав Манев