Назад на листата
Работилница

ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ

Тетово, Тетово, Собрание на Општина Тетово - Голема сала

10/30/2020 14:00 - 15:00

0

Пријавени доктори
Име Презиме
1 МИРДИТА ИСМАИЛИ
2 ТАФИЛ ЈУНУЗИ
3 ГОРДАНА СТОЈАНОСКА
4 ФИТОРЕ АВДИЈА
5 БЕКИМ МЕХМЕДИ
6 ЗЛАТИЦА СТОЈАНОСКА
7 МИРОСЛАВ АНДРИЈЕВИЌ
8 ЏЕМАЛИ ФЕЈЗУЛАИ
9 СЕЛВИЈЕ ДЕМИРИ
10 АДНАН РАМАДАНИ
11 СУЗАНА НУХИ
12 ДАШМИР ДЕРВИШИ
13 ЗОРА ДОБРЕВСКА
14 АРИЈАНА ДЕРВИШИ
15 АНЕТА НИКОЛОВСКА
16 ТЕУТА НЕЗИРИ
17 МАРИЈА ФИЛИПОВИЌ СТОЈАНОСКА
18 Лилјана Грковска
19 Risto Atanasovski
20 Teodora Mishevska
21 FLORA BEQIRI
22 HATIXHE KAMBERI
23 Марија Трпеска
24 Семра Арифи
25 Селма Арифи
26 Vesna Gjorgovska
27 Aleksandar Kostovski
28 Севдали Незири
29 САЛИ СЕЈДИЈА
30 БЕРИН БАФТИАРИ