Назад на листата
Работилница

АЛЦХАЈМЕР

Центар, Скопје, Даре Џамбаз

11/18/2023 12:00 - 14:00

2

Пријавени доктори
Име Презиме
1 ПАНЧЕ ЈОСЕВ
2 АНЕТА ЃОРЃИЕВА
3 ЦВЕТА КОЛЕВСКА
4 ГОРДАНА ПЕТРОВСКА
5 РАДА КОКОВИЈАДИС
6 ГЕОРГИ ШОЛДОВСКИ
7 САФЕТ ДЕМИРИ
8 ХОЛИНДА СЕРАФИМОВА
9 Сузана Гиразова
10 ЈАНЕ ЗЛАТАНОВСКИ
11 СВЕТЛАНА ЗАРКОВА-КМЕТОВСКА
12 ТАТЈАНА АПОСТОЛОСКА
13 ЖИВКО РИСТОВСКИ
14 Екатерина Тевчева
15 АДМИР ДЕМИРОВИЌ
16 Магдалена Тасиќ
17 Александра Милевска
18 Atanas Minov
19 Бојана Тасевска
20 Martin Todorov
21 САНДРА СПАСЕВСКА
22 Тамара Стојановиќ-Љубевска
23 Kiril Josev
24 ДИМИТАР КАЦАРСКИ
25 Melek Mahmuti
26 Марта Димировска-Стефановска
27 Христијан Влчев
28 Edis İsmanovska