Назад на листата
Работилница

Ургентни состојби во ПЗЗ

Охрид, Охрид, Хотел Милениум Охрид

6/12/2024 14:00 - 15:00

0

Пријавени доктори
Име Презиме
1 МИРЈАНА КАЛАЧОСКА
2 АСИМЕ ОСМАНИ
3 ЕЛКА ПЕРЕВСКА
4 ВЕНКО РАЗМОСКИ
5 МИЛОШ МОЈСОСКИ
6 САДЕМ ЕЛМАЗИ
7 АТМИ МАХМУДИ
8 АНЃЕЛКО ЃОРШЕСКИ
9 МИРЧЕ ГРОЗДАНОСКИ
10 СЕЈАД СОЛАКОСКИ
11 ВЛАДИМИР МАСЛОВ
12 СВЕТЛАНА ДОКОСКА
13 СУЗАНА НОВАКОСКА ДУЈКОВИЌ
14 СОЊА МИЛЕСКА
15 НЕДИМ ХАЈДАРОСКИ
16 haris isoski
17 Сибел Мифтароска Џумкар
18 Јасмина Карамачоска
19 НИКОЛА КЛЕЧКАРОСКИ
20 Џеват Таироски
21 Vesna Petroska Novakovikj
22 Дијана Илкоска
23 Цветанка Петреска
24 Тамара Илкоска
25 Лиса Малиќи
26 ЕМИР ДЕМИШОСКИ
27 ЛАЛА СМАИЛХОЏИЧ ДЕМИШОСКИ
28 Ана Томаноска
29 Ангела Дејкоска
30 СЕВДА ЈАНЧЕВСКА ШАНДУЛОВСКА