Пријавување
Доколку вашиот факсимил не се наоѓа во оваа листа може да се регистрираре овде.
Доколку немате факсимил можете да се регистрирате овде.


Работилница

ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ

Центар, Центар, Даре Џамбаз

9/19/2020 10:00 - 12:00

24

Пријавени доктори
Име Презиме
1 ГОРДАНА ПЕТРОВСКА
2 МАЈА АЛЕКСОВА
3 СНЕЖАНА ВАРЏИСКА
4 Шејда Амет
5 ЛИДИЈА РЕД И
6 Марта Димировска Стефановска