Пријавување
Доколку вашиот факсимил не се наоѓа во оваа листа може да се регистрираре овде.
Доколку немате факсимил можете да се регистрирате овде.


Работилница

ПСИХОФИЗИЧКИ РАЗВОЈ НА ДОЕНЧЕ

Гостивар, Гостивар, Ресторан Игнација

6/19/2021 14:00 - 15:00

16

Пријавени доктори
Име Презиме
1 ХАМЗИ ЗЕНДЕЛИ
2 ХАЛИТ ЈАКУПИ
3 РАМИЗЕ АЛИЈИ
4 БЕСА МЕМЕДИ
5 Емел Даути Јахја
6 ФАТМИРЕ ЈОНУЗИ ЛИСИ
7 zeqije selami
8 katerina ognjenoska
9 Mustafai Blerim