Пријавување
Доколку вашиот факсимил не се наоѓа во оваа листа може да се регистрираре овде.
Доколку немате факсимил можете да се регистрирате овде.


Работилница

АЛЦХАЈМЕР

Делчево, Делчево, Здравствен Дом Делчево

6/8/2023 18:00 - 19:00

9

Пријавени доктори
Име Презиме
1 ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА
2 ДРАГАН МИЛЕВСКИ
3 СУЗАНА ЦУРЕВА
4 ВАНЧО РЕМЕНСКИ
5 СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА
6 СОЊА МАВРОДИЕВА ГЕОРГИЕВСКА
7 САШКО АРСОВ
8 АНА ЦОНЕВА СТАНОЕВСКА
9 ОЛИВЕРА СИМОВА
10 ДЕЈАН ЗЛАТКОВСКИ
11 ЕЛЕНА АНАСТАСОВСКА
12 АНЕТА СПИРОСКА МИЛЕНКОВСКА
13 Даниела Каракашова Вуксанова
14 ЈОРДАНКА КРЖОВСКА
15 Караѓозов Кире
16 Кристина Велиновска
17 Ljupka Mikenovska Velichkovski
18 Александра Полизовска
19 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА
20 ВЕСЕЛА АСПРОВСКА
21 Моника Стоилова