Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
АЛЦХАЈМЕР Тетово, Тетово, Собрание на општина Тетово

20/10/2023   15:00 - 16:00

17

Пријави се Детали
АСТМА И ХОББ Центар, Скопје, Даре Џамбаз

18/11/2023   10:00 - 12:00

29

Пријави се Детали
АЛЦХАЈМЕР Центар, Скопје, Даре Џамбаз

18/11/2023   12:00 - 14:00

29

Пријави се Детали
АСТМА И ХОББ Центар, Скопје, Даре Џамбаз

16/12/2023   10:00 - 12:00

29

Пријави се Детали
АЛЦХАЈМЕР Центар, Скопје, Даре Џамбаз

16/12/2023   12:00 - 14:00

29

Пријави се Детали