Работилници

Тема Локација Датум и време Сл. места
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА КАРОТИДИ Центар, Центар, Даре Џамбаз

12/12/2020   10:00 - 12:00

30

Пријави се Детали
ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА НА НОЗЕ Центар, Центар, Даре Џамбаз

12/12/2020   12:00 - 14:00

30

Пријави се Детали